Nowości:

 • Transkrypcje wywiadów IDI

  Transkrypcje wywiadów IDI

  Nie bez znaczenia dla faktu dokonywania wywiadu z określoną osobą jest dobór odpowiedniego sprzętu. Dyktafon powinien działać kompletnie bez żadnych zakłóceń, bowiem w innym wypadku transkrypcje wywiadów IDI mogą przynieść mierne efekty. Dlatego zaleca się, aby każdy przy wyborze sprzętu kierował się nie tylko kryterium cenowym, ale i jakością produktu. Samo dokonanie transkrypcji najlepiej powierzyć […]

 • Rankomat porównywarka OC AC

  Rankomat porównywarka OC AC

  Rankomat porównywarka OC AC jest internetową porównywarką cenową ubezpieczeń samochodowych. Zawiera szczegółowe porównanie ofert. Sprawdzenie ceny zajmuje od 3 do 10 minut. Niezbędne jest wpisanie swoich danych i marki samochodu. Rankomat porównywarka OC AC umożliwia zakup ubezpieczenia online takich firm jak: MTU, HDI, Generali Direct, Liberty Direct, Aviva, Link4, Allianz Direct. Po wyborze towarzystwa jesteśmy […]

 • Elektroniczny obieg faktur

  Elektroniczny obieg faktur

  Generalnie, firmy najczęściej rozpoczynają optymalizację procesów wewnętrznych od obsługi zobowiązań kosztowych, czyli EOF (elektroniczny obieg faktur). Najlepszy system to taki, który pozwala na pełną automatyzację i uporządkowanie obiegu faktur w przedsiębiorstwie, co wiąże się z obniżeniem czasu i kosztów całego procesu. Jedną z korzyści wdrożenia elektronicznego obiegu faktur jest możliwość ich ewidencjonowania w systemie każdego […]

 • Biuro rachunkowe Piekary Śląskie

  Biuro rachunkowe Piekary Śląskie

  Obecnie większość interesów odbywa się wirtualnie poprzez internet. Ludzie nie komunikują się ze sobą w realnym świecie tak często jak kiedyś i jest to szczególnie widocznie w codziennym życiu. Co ciekawe nawet łatwiej jest załatwić pewne sprawy online i jest to też często tańsza droga. Mi osobiście ten stan trochę przeszkadza, ponieważ nadal twierdzę, że […]

 • Skuteczna windykacja należności Katowice

  Skuteczna windykacja należności Katowice

  Często jest tak, że ktoś jest winny nam duże pieniądze, a nie chce ich oddać. Pieniędzmi takimi są przykładowo pieniądze z odszkodowania za wyrządzenie krzywdy, lub spowodowania wypadku. Oczywiście taką osobę, można podać do sądu aby sąd zmusił ją do zapłacenia długów. Jednak rozprawy sądowe trwają bardzo duży okres czasu. Może okazać się tak, że […]

 • Skup monet Wałbrzych

  Skup monet Wałbrzych

  Metody dokonywania wycen przez skup monet Wałbrzych pozwalają na wiarygodna ocenę wartości rynkowej oferowanego przedmiotu. Standardowe pozycje, które są powszechnie znane można wycenić w sposób profesjonalny nawet drogą telefoniczną. Wycena na odległość przeprowadzana jest także drogą elektroniczną. Oznacza to, że do dokonania profesjonalnej wyceny wystarczy przesłać zdjęcie monety oraz podanie jej najważniejszych danych. Mowa jest […]

 • Skandia polisa inwestycyjna

  Skandia polisa inwestycyjna

  Rynek finansów stworzony został do zarządzania informacjami związanymi z obrotem środkami finansowymi. Wraz z rozwojem tej dziedziny zaczęły powstawać fundusze inwestycyjne. Następnie pojawiły się pośrednictwa finansowe takie jak Skandia aby umożliwiać potencjalnym inwestorom możliwość zarabiania pieniędzy na różnego rodzaju produktach inwestycyjnych. Technologia informatyczna rozwija się nieustannie dzięki czemu za pośrednictwem portalu Skandia istnieje możliwość kupowania […]

 • Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

  Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

  Wielu obywateli polskich podejmuje obecnie pracę poza granicami kraju. Uzyskując dochody z takiej pracy należy pamiętać o tym, by rozliczyć podatek dochodowy w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów jest regulowane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy takie są zawarte między Polską i innymi państwami świata. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy jest obowiązkowe dla osób, które przebywają […]

 • Powiernictwo inwestycyjne

  Powiernictwo inwestycyjne

  Powiernictwo inwestycyjne jest cenione przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Powiernictwa zawierane są przykładowo w takich miejscach jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj mają one wiele praktycznych zastosowań, dlatego takie umowy są tam zawierane nadspodziewanie często. Jest kilka powodów, które przekonuje do podjęcia tego rodzaju kroków. Jednym z nich chęć usprawnienia wykonywania praw udziałowych w […]

 • Ile matematyki jest w ekonomii?

  Ile matematyki jest w ekonomii?

  Rozważając różne zależności ekonomiczne, słuchając analityków i komentatorów, można czasem dojść do wniosku, że gospodarkę da się w całości opisać liczbami, wskaźnikami, indeksami. Łatwo w tym wszystkim zgubić czynnik ludzki, a przecież ekonomia w swej istocie jest nauką społeczną. Bliżej jej momentami do socjologii albo nawet psychologii niż do nauk ścisłych. Ile byśmy równań nie […]

 • Monopol pełny

  Monopol pełny

  Jednym z rodzajów rynku, jakie określa ekonomia jest Monopol pełny. Aktualnie bardzo ciężko, jest znaleźć gospodarkę, która posiadałaby cechy monopolu pełnego. Był on częściej spotykany w czasach wcześniejszych. Monopol pełny zakłada funkcjonowanie dokładnie jednego przedsiębiorstwa, które zajmuje się wytwarzaniem określonego dobra. Nie ma więc na tym rynku konkurencji, a wejście do monopolu pełnego przez inne […]

 • Matematyka kluczem do wiedzy

  Matematyka kluczem do wiedzy

  Matematyka nie jest ulubionym przedmiotem uczniów, a szczególnie nieuków. Wszystkie te wzory, sinusy, cosinusy, delty, pierwiastki sprawiają, że można dostać zawrotów głowy. Jednak nauka ta jest przydatna w wielu dziedzinach takich jak ekonomia, budownictwo oraz nasze codzienne życie. Mimo że wiele osób na nią narzeka i zastanawia się, po co się je uczyć, to warto […]

 • Ekonomia niedostatku

  Ekonomia niedostatku

  Jednym z podstawowych problemów z jakimi mierzyć się musi człowiek to ograniczoność zasobów, jakie są nam dane. Jest to kluczowe pojęcie, które ekonomia musi brać pod uwagę próbując opisać prawa rządzące rynkiem i procesami gospodarczymi. Wszystko, co mamy do dyspozycji jest skończone i ograniczone. Wszystkie zasoby, z jakich codziennie korzystamy prędzej czy później ulegną wyczerpaniu. […]

 • Czemu służy ekonomia?

  Czemu służy ekonomia?

  Ekonomia to nauka o tym jak społeczeństwo jest w stanie wykorzystywać zasoby w celu wytwarzania różnych dóbr, tym samym zaspokajając różnorodne potrzeby materialne i niematerialne. Słowo ekonomia pochodzi od dwóch słów greckich: oikia ? dom; nomos ? reguła. Sama nazwa wskazuje, że chodzi tu o dobre zarządzanie domem, o wprowadzenie porządku w używaniu dóbr znajdujących […]

 • Czego nie wiesz o ekonomii?

  Czego nie wiesz o ekonomii?

  Może nas zaskoczyć stwierdzenie, że ekonomia traktowana jest jako nauka społeczna. Ekonomia to nie tylko nauka interesująca się produkcją czy dystrybuowaniem towarów. Istotny jest także czynnik ludzki. Właściwie nie powinno nas to dziwić, przecież w pewnym stopniu nieustannie analizuje zachowania społeczne ludzi. Nasze potrzeby ulegają niedoborom, a zatem ludzie stają wielokrotnie wobec różnych wyborów. Ekonomia […]

 • Znaczenie ekonomi

  Znaczenie ekonomi

  Dlaczego? Ponieważ daje odpowiedź na kluczowe pytania, ale szuka też możliwie najlepszych rozwiązań. Co zrobić kiedy niedobór staje się problemem? Może należy zadać sobie kolejne pytania. Tak więc ekonomia pyta: Czy wszyscy mają dostęp do opieki zdrowotnej? Czy w każdym kraju na świecie są ludzie, którzy są głodni i bezdomni, i potrzebujących opieki zdrowotnej. Pytania […]

 • Jakie jest znaczenie ma makroekonomia?

  Jakie jest znaczenie ma makroekonomia?

  W ekonomii pojawiają się dwa ważne obszary: mikroekonomia i makroekonomia. Dlaczego makroekonomia miała by być istotna dla ekonomii? W badaniach, którymi zajmuje się ekonomia, zawsze lepiej, aby poddawać analizie dane uzyskane na większej próbie, a zatem są bardziej przekonywujące i rzetelne. Rząd, ustawodawcy i instytucje finansowe opierają się na zrozumieniu zasad makroekonomicznych, aby utrzymać gospodarkę […]

 • Koszt restrukturyzacji

  Koszt restrukturyzacji

  Początkowo całkowity koszt restrukturyzacji sektora S&L szacowano na 159 mld dol. w okresie dziesięciu lat do 1999 r., jednak nowsze estymacje wskazują, że koszty te będą znacznie wyższe. Według obliczeń Głównego Biura Księgowości koszty ratowania S&L przekroczą 500 mld dol. w okresie 40 lat. Oszacowanie to jednak – jest nieco mylące, ponieważ wartość płatności wymagalnych […]

 • Korzysci skali

  Korzysci skali

  Jednym z rozwiązań problemu wysokich kosztów transakcyjnych jest połączenie funduszy wielu inwestorów, tak aby mogli oni zyskać dzięki tzw. korzyściom skali, czyli spadaniu kosztów transakcyjnych za każdy dolar inwestycji wraz ze zwiększaniem rozmiarów (skali) transakcji. Powiązanie środków sprawia, że koszty transakcyjne ponoszone przez każdego z indywidualnych inwestorów są daleko mniejsze. Korzyści skali istnieją, ponieważ całkowity […]

 • Korzysci banku

  Korzysci banku

  W szczególności, bank centralny, który korzysta z celów operacyjnych i taktycznych, jest w stanie szybciej ocenić, czy jego interwencja wywołuje właściwe skutki, niż gdyby oczekiwał na końcowy wpływ podejmowanych działań na poziom bezrobocia i cen. Analogiczną strategię wprowadzania celów operacyjnych stosuje NASA, wysyłając statki kosmiczne na Księżyc. NASA sprawdza ustawienie statku, który opuszcza atmosferę Ziemi […]

 • Kontrakty futures na indeksy kursow akcji

  Kontrakty futures na indeksy kursow akcji

  Aby zrozumieć kontrakty futures na indeksy kursów akcji, przyjrzyjmy się kontraktom futures na Standard&Poor’s 500 Index, które są najpowszechniej sprzedawanymi i kupowanymi kontraktami futures na indeksy kursów w Stanach Zjednoczonych. (S&P 500 Index jest indeksem wartości pięciuset najszerzej sprzedawanych i kupowanych akcji). Różnica pomiędzy kontraktami futures na indeksy kursów akcji a pozostałymi rodzajami kontraktów futures […]

 • Kontrakty forward

  Kontrakty forward

  Po pierwsze, dlaczego First National Bank zawiera opisaną transakcję forward z firmą ubezpieczeniową Rock Solid? Otóż dlatego, że uzyskuje dzięki niej możliwość zabezpieczenia się (ochrony, hedge) przed ryzykiem stopy procentowej, jakie pojawiłoby się, w przypadku gdyby bank zamierzał sprzedać obligacje przed ich terminem wykupu. First National, który obecnie jest w posiadaniu 8s z 2015 r., […]

 • Konsolidacja bankow

  Konsolidacja bankow

  Zwolennicy bankowości o zasięgu ogólnokrajowym są przekonani, że konsolidacja zwiększy efektywność banków i poprawi ich kondycję, uodparniając system bankowy na upadki banków. Krytycy konsolidacji bankowej obawiają się jednak, że wyeliminuje ona niewielkie banki, nazywane bankami środowiskowymi, co spowoduje ograniczenie dostępu do kredytów dla drobnych przedsiębiorców. Ich niepokój budzi również możliwość opanowania przemysłu bankowego przez niewielką […]

 • Komplementarnosc

  Komplementarnosc

  Wzajemne uzupełniania się dóbr w ich zastosowaniu konsumpcyjnym lub produkcyjnym; przeciwieństwo zastępowania się, czyli substytucji. Dwa dobra są względem siebie komplementarne, jeżeli posiadanie jednego z nich powoduje wzrost zapotrzebowania na drugie; np. opony są komplementarne w stosunku do samochodu, rzemyk ? w stosunku do zegarka, cukier ? w stosunku do herbaty. Komplementarność może być różnego […]

 • Komis

  Komis

  Rodzaj handlu stosowany zarówno w obrocie wewnętrznym, jak i zagranicznym; opiera się na umowie komisowej, która zachodzi wtedy, gdy jedna osoba lub firma, nosząca nazwę komisanta, podejmuje się sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych bądź papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek osoby lub firmy, udzielającej jej zlecenia, czyli komitenta. Wynagrodzenie komisanta nazywa się prowizją […]