Nowości:

  • Klopoty

    Klopoty

    W lipcu 1993 r. Lloyd’s of London ogłosił największe straty w swojej historii, 4,33 mld dol. za 1990 rok (Lloyd’s odczekuje trzy lata na rozpatrzenie wszystkich roszczeń, zanim przedstawi sprawozdanie z zysków lub strat). Przewodniczący Lloyd’sa stwierdził, że deficyt z 1990 r. ?pod każdym względem stanowi najgorszy moment w historii Lloyd’sa w ciągu ostatnich 305 […]

  • Klauzule

    Klauzule

    Kolejnym instrumentem zarządzania ubezpieczeniami są klauzule restrykcyjne, zamieszczane w polisach w celu obniżenia ryzyka nadużycia. Tego rodzaju klauzule mają powstrzymywać właścicieli polis przed podejmowaniem ryzykownych działań, mogących zwiększyć prawdopodobieństwo wymagalności roszczenia ubezpieczeniowego. Klauzule restrykcyjne określonego rodzaju pozbawiają właściciela polisy korzyści, jakie mógłby odnieść dzięki zachowaniom zwiększającym prawdopodobieństwo roszczenia. Na przykład, towarzystwa ubezpieczeń na życie wprowadzają […]