Nowości:

Donos do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego

O donosie do Urzędu Skarbowego
Masz wątpliwości na temat tego, czy w sytuacji sąsiada konieczny jest donos do Urzędu Skarbowego? Co by nie mówić, wszelkie donosy kojarzyć się mogą negatywnie. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że skojarzenia niekoniecznie mają przełożenie na to, co jest w rzeczywistości. Najlepszym tego przykładem pijani kierowcy. Wielokrotnie można usłyszeć o pijanych kierowcach i co najważniejsze, czasem mamy pomoc obywateli. Czy przy pomocy obywateli możemy rozmawiać o tym, iż doszło do czegoś złego? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest niepotrzebna. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, kto ponosi konsekwencje za niestosowanie się do obowiązujących przepisów? Rzecz jasna osoba, która się nie stosuje do zasad. Co za tym idzie, absolutnie nie ma się nad czym zastanawiać. Ponadto chodzi o wątpliwości, czyli nie możemy mówić, iż coś jest pewne.

Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak często donos do Urzędu Skarbowego przynosi spodziewany efekt? Odpowiedzi na to pytanie nie znamy, ale trzeba też podkreślić, że nie należy stawiać sprawy w taki sposób. Najważniejsze jest to, jak często donos był zgodny z prawdą.