Nowości:

Komornik Poznań Wilda

Komornik Poznań Wilda

Komornik Poznań Wilda
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i chociaż stawiany na równi z policjantem czy sędzią, nie jest zaliczany do urzędników państwowych. Podlega jednak stosunkowo dużej ochronie prawnej i za naruszenie nietykalności albo za znieważenie komornika sądowego grożą surowe kary. Komornik sądowy pracuje w kancelarii komorniczej przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy ściągnięcie długu z dłużnika na rzecz wierzyciela. Z zasady, przy każdym sądzie rejonowym musi znajdować się komornik Poznań Wilda również takiego posiada. Niestety, często dochodzi do pomyłek i komornik sądowy mylony jest z przedstawicielem firmy windykacyjnej – są to dwie zupełnie inne osoby i ta druga to jedynie pracownik prywatnej firmy. Nie ma prawa żądać zapłaty pod przymusem. Komornik sądowy natomiast, może korzystać z wielu środków przymusu, które są ściśle określone przez prawo. Egzekucja może odbywać się w sposób pośredni lub bezpośredni. Sposób pośredni to ściągnięcie zadłużenia bez fizycznego kontaktu z dłużnikiem, na przykład z rachunku bankowego czy emerytury. Bezpośredni to egzekucja z nieruchomości, na przykład domu lub ruchomości, na przykład samochodu, do której musi dojść przez fizyczny kontakt z klientem.